شرایط استفاده از سرویس

لطفا به صورت کامل موارد زیر را مطالعه بفرمائید. رعایت این مطالب برای کاربران الزامیست و در صورت عدم رعایت مقررات، های دیتا مجاز است، سرویس مشتری را بدون عودت هزینه پرداختی قطع نماید.

خریدار محترم هنگام سفارش، گزینه قبول شرایط استفاده از سرویس را فعال خواهد کرد و سپس سفارش تکمیل خواهد شد. با این توصیف، خریدار هنگام سفارش سرویس، شرایط استفاده از سرویس را پذیرفته است.

های دیتا حق اضافه، حدف یا تغییر بندهای شرایط استفاده از سرویس را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آنها در وبسایت hidata.org برای خود محفوظ می دارد و در نهایت نسخه قابل استناد، نسخه ای خواهد بود که بر روی وب سایت رسمی های دیتا قرار خواهد گرفت و برای همه مشتریان لازم به اجرا می باشد.

فصل اول: هویت

۱.۱ هویت فروشنده: شرکت میزبان داده رهام به شماره ثبت ۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۶۱۷۳ با نام تجاری “های دیتا” که در متن شرایط استفاده از سرویس، شرکت نامیده می شود.

۱.۲ هویت خریدار: خریدار شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بخش پشتیبانی و در بانک اطلاعات کاربران شرکت وجود دارد و سرویسهای خریداری شده تحت حساب وی مدیریت می شود.

۱.۳ در مورد خریداران با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام الاختیار در بخش پشتیبانی معرفی می گردد. این نماینده نسبت به سرویس تهیه شده همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده خریدار بوده و شرکت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق وعملکرد مالکیتی ومسئولیتی خریدار نخواهد داشت.

۱.۴ برای حفظ حقوق قانونی خریداران، کلیه خریداران موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و درخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات، به شرکت می باشند (اشخاص حقوقی نیز ملزم به ارائه مدارک هویتی می باشند). در صورتی که شرکت، در هنگام تکمیل فرآیند خرید و به جهت تسهیل و تسریع امور، اقدام به دریافت و کنترل این مدارک ننماید پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای شرکت محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به شرکت، حقوق مالکیتی خریدار ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده خریدار خواهد بود. شرکت مسئولیتی در قبال کنترل صحت امضاﺀ یا مدارک خریداران و نمایندگان آنها ندارد.

۱.۵ خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرسها و شماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در بخش پشتیبانی می کوشد. شرکت حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته باشد تصویر برابر اصل این اطلاعات را از خریدار دریافت نماید. شرکت حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.

۱.۶ مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خریدار و یا نماینده خریدار هر یک به تنهایی می باشد.

۱.۷ در صورتی که به درخواست مشتری و در راستای کاهش هزینه و یا بهبود کیفی خدمات نگهداری و تمدید، به جای مشخصات خریدار مشخصات شرکت ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکیت و کلیه حقوق و مسئولیتهای قانونی بر عهده خریدار خواهد بود.

فصل دوم: نحوه ارتباط طرفین با هم

۲.۱ روش ارتباطی مستند شرکت با خریدار، آدرس ایمیل خریدار (حساب کاربری وی در بخش پشتیبانی) و پاسخ به تیکت های بخش پشتیبانی که حساب کاربری وی در آن ثبت شده است خواهد بود.

۲.۲ روش ارتباطی مستند خریدار با شرکت، ثبت درخواست (تیکت) در بخش پشتیبانی خواهد بود.

۲.۳ استفاده از ایمیل توسط خریدار برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیز برای خریدار محسوب نمی گردد.

۲.۴ شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات و خسارات وارده بر خریداری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.

فصل سوم: تغییرات

۳.۱ تغییرات توافقنامه: توافقنامه استفاده از خدمات شرکت تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی و توافقات مجامع بین المللی ناظر بر سرویس های قابل ارائه شرکت و از آنجا که این قوانین و توافقات در سطح کشور و بین الملل به طور آنلاین و ماهانه امکان تغییر دارند، شرکت حق تغییرات آنی در توافقنامه را بر خود محفوظ می داند و نسخه توافقنامه بروز شده را از طریق لینک به صفحه توافقنامه در وب سایت شرکت در دسترس عموم خواهد بود. ضمنا شرکت مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی نفر به نفر درخصوص تغییرات احتمالی نداشته و خریدار می بایست موارد را عندالزوم کنترل نماید.

۳.۲ تغییرات تعرفه: در صورت تغییر تعرفه در حین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمت های جدید خواهد بود. لیکن خدمات خریداری شده با تعرفه قبلی تا پایان دوره آن ارائه می گردد. تمدید سرویس نیز با تعرفه جدید انجام خواهد شد.

۳.۳ هزینه های کارشناسی نیروی فنی و یا سایر خدماتی که در هنگام استفاده از یک سرویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید خریدار می باشد.

۳.۴ ارتقای سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد و هزینه آن معادل تفاضل هزینه دو سرویس در روزهای باقیمانده از سرویس می باشد.

۳.۵ سرویس های خریدار تنها ارتقا (Upgrade) می یابد و تنزل (Downgrade) داده نمی شود.

۳.۶ تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده و خریدار موظف به تبعیت از آن برای سفارشات جدید می باشد. مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد.

۳.۷ تغییرات فنی : شرکت برای بهبود کیفیت خدمات حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد شرکت موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات ، از طریق وب سایت شرکت، بخش پشتیبانی و یا ارسال خبرنامه به آدرس Email خریداران اطلاع رسانی نماید. خریدار موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.

۳.۸ هرگاه به دلیل موارد ضروری، شرکت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد و یا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان و نحوه تغییرات نخواهد داشت. ضمنا خریدار به شرکت وکالت می دهد تا در زمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.

۳.۹ تغییرات مالکیت: تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست (تیکت) خریدار یا نماینده وی در بخش پشتیبانی انجام میگردد.

۳.۱۰ شرکت در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر مالکیت را جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت دارد.

۳.۱۱ شرکت می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در مورد موارد مشکوک پیدا نکرده است، اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.

فصل چهارم: تحویل خدمات

۴.۱ پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل و یا فرم های فروش به خریدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مورد نظر مانع تحویل سرویس نمی گردد.

۴.۲ خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکور را دریافت ننماید موظف است حداکثر ۲ روز پس از پایان زمان تحویل مجاز از طریق ایمیل و یا بخش پشتیبانی شرکت اعلام نماید.

۴.۳ در صورت بروز شرایط ویژه فنی و یا محدودیت هایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، شرکت مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا ۲ برابر خواهد بود.

۴.۴ خریدار حق درخواست لغو سرویس خریداری شده تحویل نشده را تا قبل از سپری شدن ۲ برابر زمان تحویل مجاز آن سرویس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحویل ۷ روز باشد در صورت عدم تحویل، خریدار تا ۱۴ روز مجاز به انصراف از خرید و دریافت وجه پرداختی خود نمی باشد.

۴.۵ شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق با نیاز و یا عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده و تحویل شده ندارد.

۴.۶ سرویس های مرتبط با دامنه ای که توسط شرکت ثبت و یا تمدید نشده اند و نزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.

۴.۷ پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه و کلمه عبور کنترل پنل آن به خریدار، بدلیل سلب امکان نظارتی از شرکت، شرکت هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

۴.۸ در مورد ثبت دامین های ir که می بایست توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی تائید و فعال گردد با توجه به اینکه به طور کلی شرکت کنترلی در زمان تائید دامین نداشته و همچنین به دلیل نقص در مدارک یا مشخصات ممکن است مدت زمان تائید دامین به طول انجامد، زمان رزرو اولیه دامین مبنای تحویل قرار می گیرد.

۴.۹ تطابق با سفارش: در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس، خریدار موظف است مشکل را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ راه اندازی سرویس و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت شرکت صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس می باشد و زمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

۴.۱۰ در مورد ثبت دامنه های بین المللی، ممکن است ساعت زمانی شرکت ثبت کننده دامنه (ریجستار) با ساعت ایران متفاوت باشد و تاریخ ثبت دامنه یک روز جلو و یا عقب ثبت شود. در این رابطه شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.

۴.۱۱ تاریخ ثبت سفارش سرویس های میزبانی وب و نمایندگی، سرور مجازی و سرور اختصاصی، لایسنس ها و IP ها و افزودنی ها، و همچنین ارتقای سرویس های مذکور مربوط به همان روز بوده و تفاوتی بین ثبت سفارش در ساعت ۵ صبح و یا ۲۳ شب ندارد. در مواردی ممکن است شرکت تاریخ سفارش را به روز بعدی تغییر دهد و یا به تاریخ سررسید سرویس اضافه کند. (در اینصورت اگر مشتری سفارش افزودنی (مانند IP اختصاصی، ادان دامنه اضافه یا هارد اضافه یا …) یا ارتقای سرویس ثبت کند، ممکن است هزینه مابه التفاوت طبق تاریخ جدید و ویرایش شده محاسبه گردد)

فصل پنجم: امنیت و محرمانگی

۵.۱ به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیط ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه شرکت تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از جانب احتیاط از خریداران می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود با جاهای دیگر را نمی پذیرد.

۵.۲ شرکت با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.

۵.۳ شرکت مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی از نرم افزارها، Application ها و یا برنامه های مورد استفاده خریدار ندارد.

۵.۴ شرکت مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار و سرورهای خود ندارد.

۵.۵ خریدار موظف است از پسوردهای خود محافظت نماید. در صورتی که به هر دلیلی پسورد کاربر در اختیار شخص ثالث قرار گرفت شرکت مسئولیتی نسبت به عواقب آن ندارد.

۵.۶ شرکت تلاش خود را برای حصول بالاترین سطح امنیت ممکن برای حساب آنلاین خریداران انجام می دهد از این رو شرکت نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد مسئولیتی ندارد.

۵.۷ درصورت وقوع مشکلات نرم افزاری و یا سخت افزاری، شرکت حق همکاری با پشتیبانان نرم افزارها و سخت افزارها و دیتاسنتر و همچنین ارائه دسترسی ورود به سرورها و داده ها به آن پشتیبانان را خواهد داشت.

فصل ششم: مرجع قضاوت

۶.۱ در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خریدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع با شرکت از طریق بخش پشتیبانی و یا شماره فکس شرکت اقدام نماید تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد. در صورت عدم حصول نتیجه پس از ۱۵ روز کاری، خریدار می تواند به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد. ضمنا خریدار و شرکت نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته و حق شکایت و یا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهد داشت.

فصل هفتم: فعالیت های غیرمجاز خریدار

۷.۱ تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. شرکت تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد.

۷.۲ شرکت حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد.

۷.۳ زمانی که شرکت از تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی ها شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود. همچنین شرکت در صورت لزوم حق پیگرد قانونی شکایت و اخذ خسارت از متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد.

۷.۴ هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرار گیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. شرکت هیچگونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین خریدار متخلف مسئول جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به شرکت، سایر مشتریان شرکت و یا IDC سرویس مورد نظر خواهد بود:

 • استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی
 • نصب و یا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد
 • ارسال یا اجرای فایلهای مخرب به هر زبان برنامه نویسی و سعی در نفوذ به حریم فایلهای دیگر کاربران یا فایلهای سرور
 • استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد
 • استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس و سایر سرویسهای شرکت و سایر خریداران گردد
 • وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری
 • ارسال هرزنامه (Spam) عمدا و یا سهوا (ملاک گزارش SpamCop یا سایت های مشابه و یا بررسی تیم فنی شرکت می باشد)، حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد
 • ارسال ایمیل بصورت گروهی و تعداد بالا (حداکثر ۱۰۰۰ ایمیل در روز و ۱۰۰ ایمیل در ۶۰ دقیقه مجاز می باشد به شرط آنکه کلیه گیرندگان ایمیل ها، خودشان درخواست دریافت ایمیل از خریدار را داشته و آدرس و توضیح نحوه لغو عضویت به زبان انگلیسی در متن ایمیل وجود داشته باشد)
 • گزارش فنی شرکت و یا IDC که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قانون شرکت
 • عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد)
 • انجام فعالیت هایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به خریدار و یا سایر خریداران گردد
 • استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث
 • راه اندازی Mail server open relay
 • عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس
 • مختل كردن امنیت سیستم یا شبكه. در صورت بروز چنین مسائلی شرکت حق پیگرد قانونی و شکایت از متخلف به مراجع قانونی را محفوظ می دارد. نمونه هایی از اختلال در امنیت سیستم یا شبكه شامل موارد ذیل می شود: دسترسی یا استفاده غیر مجاز از داده ها، سیستم یا شبكه، از جمله هر گونه تلاش برای جستجو، اسكن یا آزمایش آسیب پذیری یک سیستم یا شبکه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، میزبان یا شبكه. شامل: تلاش برای دسترسی به اطلاعات نامه های الكترونیكی، تلاش عامدانه برای پر كردن فضای یک سیستم، تلاش برای تغییر و یا حذف اطلاعات وب سایت ها بدون مجوز از مالکان آنها و…

فصل هشتم: محتوا

۸.۱ سرویسهای شرکت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می تواند شامل موارد زیر باشد: (البته محدود به موارد زیر نیست)

 • قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز
 • استفاده غیر مجاز از علائم و اسامی تجاری دیگران
 • استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران
 • هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
 • اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
 • انتشار اکاذیب علیه دیگران
 • ادعاهای دروغین و غیرقابل استناد
 • کلاهبرداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
 • سایتهای فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی
 • فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد
 • سایتهای مرتبط یا حامی گروه های شناخته شده تروریست بین المللی
 • استفاده از سرویس های شرکت برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی و غیر اخلاقی به هر شکل

۸.۲ مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شده خریدار و یا متصل به دامنه خریداری شده از شرکت تماما بر عهده خریدار است. این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد و سهو و یا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود. همچنین شرکت هیچگونه مسئولیت قانونی و شرعی بابت محتوای درج شده ندارد.

۸.۳ در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات و هزینه های مادی و معنوی کلی و جزئی وارد بر شرکت در پاسخگویی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.

۸.۴ خریدار حق استفاده از محتوای اشخاص ثالث را بدون کسب رضایت ایشان ندارد و در صورت اعلام این اشخاص به شرکت و ارایه مدارک مثبت قابل قبول برای شرکت حق قطع فوری سرویس تا رسیدگی کامل برای شرکت محفوظ بوده و مسئولیت جبران کلیه خسارات وارد بر اشخاص ثالث و شرکت بر عهده خریدار است.

۸.۵ شرکت بر طبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویس ها و اقامه دعوا و ارائه اطلاعات خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود و یا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل نهم: مسئولیت خریدار

۹.۱ خریدار موظف است که کلیه مواد توافقنامه، ضوابط شرکت و قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، شرکت حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی و دریافت خسارت از خریدار را دارد و خریدار موظف به جبران کلیه خسارات و هزینه وارده بر شرکت می باشد. همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس و یا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

۹.۲ خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند. همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریداران که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۹.۳ به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس بر می گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد، بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده و خریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی و حقوقی شرکت خواهد بود.

۹.۴ کلیه مسئولیت های عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در پلان های میزبانی خود می باشد.

۹.۵ انتقاد از شرکت و هر گونه توهین به سرویس ها، پشتیبانان و مدیران شرکت از طریق هر گونه از وسایل ارتباطی مانند ایمیل، سیستم تیکت، گفتگوی زنده، تلفن و وبسایت ها ممنوع بوده و شرکت حق قطع کامل سرویس و همچنین پیگیری از طریق مراجع قضایی را خواهد داشت.

فصل دهم: پشتیبانی

۱۰.۱ شرکت تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت خریدار و برنامه نویسی وب و نرم افزارها و مشکل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.

۱۰.۲ ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی و یک سایت Tracer معتبر که باید توسط شرکت تائید شده باشد است.

۱۰.۳ ارائه خدمات پشتیبانی در شرکت بر مبنای بخش پشتیبانی و به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته می باشد. ضمنا به درخواست هایی که از طریق ایمیل، فکس و یا تلفن اعلام گردد با اهمیت پایین تری رسیدگی می گردد.

۱۰.۴ نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواستهای پشتیبانی باید از طریق بخش پشتیبانی باشد که زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی و هویت خرید مشخص باشد.

۱۰.۵ عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف ۲۴ ساعت) از زمان وقوع از طریق ارسال تیکت به بخش شکایات و یا مدیریت اعلام گردد.

۱۰.۶ سرویس ها و رویه عمومی شرکت بر اساس استاندارد فنی بین المللی و مصالح شرکت تعریف شده و برای خریدار خاص غیر قابل تفکیک و تغییر است و خریدار موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد.

۱۰.۷ شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.

۱۰.۸ شرکت نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهایی که مورد تائید بخش فنی نمی باشد، مسئولیتی ندارد.

۱۰.۹ میزان مسئولیت شرکت در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر خریدار در استفاده از سرویس و یا اطلاعات خریدار محدود به بند خسارات این قانون خواهد بود.

فصل یازدهم: ضوابط مربوط به دامنه

۱۱.۱ شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به تمدید دامنه هایی که از تاریخ انقضا آنها گذشته است ندارد. تمدید یک دامنه منقضی شده، بعد از گذشت ۳ هفته از تاریخ انقضا ممکن نمی باشد. تمدید دامنه در این شرایط منوط می شود به آزاد بودن و یا قابل تمدید بودن دامنه خواهد بود.

۱۱.۲ تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه، Whois های بین المللی می باشد. (در خصوص دامنه های ir استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود).

۱۱.۳ اگر در سفارش خریدار، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص دیگری ثبت گردد و یا انتقال دامنه ای به شرکت باشد که به هر دلیل انجام نگردد، شرکت تنها موظف به بازگرداندن هزینه ثبت و یا انتقال آن دامنه به حساب خریدار در بخش ناحیه کاربری می باشد. شرکت در راستای رضایت خریدار هزینه سرویس های معطل قابل بازگشت ناشی از عدم ثبت و یا انتقال یک دامنه را نیز به حساب بستانکار خریدار و به شکل اعتبار برای خرید مجدد بر می گرداند لیکن این موضوع محدود به موارد قابل انجام است.

۱۱.۴ در صورت درخواست انتقال یک دامنه به پنلی خارج از شرکت از طریق بخش پشتیبانی شرکت حق ممانعت از تکمیل مراحل انتقال را ندارد لیکن حق دریافت هزینه های داخلی شرکت برای مراحل انتقال محفوظ می باشد.

۱۱.۵ از آنجا که شرکت ثبت و تمدید دامنه و انتقال برای خریدار را به صورت واسط انجام می دهد عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی ویا ثبت کننده .ir نسبت به ثبت و یا تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه شرکت نخواهد کرد.

۱۱.۶ خریدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود تحقیق لازم را به عمل آورده و شرکت در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائید شرکت و مراجع ذیصلاح ایرانی و بین المللی آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع و یا قوانین بین المللی عمل می نماید.

فصل دوازدهم: ضوابط مربوط به میزبانی وب

۱۲.۱ شرکت مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای میزبانی وب به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از FTP خواهد بود.

۱۲.۲ شرکت مسئولیتی نسبت به بارگزاری اطلاعات (Upload) در فضای میزبانی خریدار و یا Download اطلاعات وی به صورت رایگان ندارد.

۱۲.۳ شرکت مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای خریدار به صورت رایگان ندارد.

۱۲.۴ شرکت تلاش خود را جهت راهنمایی خریدار در مسائل فنی می کند ولی خریدار خود مسئول است با اطلاعات فنی سرویس میزبانی وب آشنایی داشته و شرکت مسئولیتی نسبت به آموزش نحوه استفاده صحیح از سرویس ندارد.

۱۲.۵ در سرویس های نمایندگی میزبانی وب، درصورتی که مجموع فضای دیسک استفاده شده از فضای خریداری شده بیشتر شود، سرویس به پلن بالاتر ارتقا داده شده و هزینه تمدید بر اساس پلن جدید خواهد بود.

۱۲.۶ شرکت اجازه دارد در هر زمان و بدون اطلاع قبلی نسبت به اسکن سرویس مشتری توسط نرم افزارهای آنتی ویروس و آنتی شلر و حذف فایل های آلوده و مخرب اقدام کند.

۱۲.۷ درصورت خرید آی پی اختصاصی برای سرویس های میزبانی وب و نمایندگی، درخواست ها و ترافیک خروجی هاست (مانند ارسال اطلاعات به درگاه بانک) از طریق آی پی اصلی سرور انجام می شود. (ممکن است با استفاده از روش های برنامه نویسی، امکان ارسال درخواست ها از طریق آی پی اختصاصی خریداری شده وجود داشته باشد)

فصل سیزدهم: ضوابط مربوط به اجاره سرور اختصاصی و سرور مجازی

۱۳.۱ سرور مجازی و اختصاصی بصورت مدیریت نشده (Self Managed) ارائه می شود. شرکت مسئولیتی در قبال پشتیبانی فنی سرور اختصاصی و سرور مجازی به خریدار ندارد. مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده باشد.

۱۳.۲ شرکت تنها در صورت بروز مشکلاتی که موجب عدم دسترسی به سرور از راه دور می گردد مسئول پشتیبانی فنی سرور بوده و البته در صورتی که بروز مشکل به خاطر سو عملکرد خریدار باشد هزینه پشتیبانی طبق فاکتورهای IDC از خریدار اخذ خواهد شد.

۱۳.۳ مالک تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، شرکت می باشد و پرداخت هزینه اجاره سرور و هزینه نصب اولیه آن موجب بروز حقی برای خریدار نمی گردد.

۱۳.۴ سرور های اختصاصی تحت هیچ شرایطی به پنل های اشخاص دیگر در دیتاسنتر منتقل نخواهد شد و تنها از طریق شرکت قابل تمدید و استفاده است. این موضوع برای سرور های اختصاصی بدون هزینه نصب اولیه و دارای هزینه نصب اولیه تفاوتی نمی کند و شامل هر دو خواهد شد.

۱۳.۵ در صورت بروز مشکل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور مجازی شود، خریدار موظف به اعلام مورد به بخش پشتیبانی شرکت بوده و شرکت پس از اطلاع موظف به تعویض سخت افزار معیوب سرور اصلی به صورت رایگان و یا تحویل یک سرور مجازی جدید و خام با مشخصات خریداری شده می باشد.

فصل چهاردهم: نسخه پشتیبان

۱۴.۱ به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای شرکت نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۱۴.۲ مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس های سرورهای اختصاصی، سرورهای مجازی و هاست دانلود صرفا به عهده خود خریدار می باشد و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۱۴.۳ شرکت جهت امنیت بیشتر، از فایل ها و بانک های اطلاعاتی خریداران بصورت هفتگی بکاپ گیری می کند که حداکثر تا ۱ هفته نزد شرکت قابل باز گرداندن می باشد. همچنین شرکت هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت و سالم بودن نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد.

۱۴.۴ تمامی نسخه های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی کاربر نگهداری می شود.

۱۴.۵ درصورتی که خریدار قصد تمدید سرویس نزد شرکت را نداشته باشد، با پرداخت ۲۰ درصد هزینه سرویس می تواند نسخه پشتیبان از فایل های سرویس خود را درخواست کند. شرکت مختار به رد و یا قبول درخواست خواهد بود.

۱۴.۶ شرکت تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود بر روی سرور بکاپ خود به خریدار ندارد.

۱۴.۷ شرکت هیچگونه مسئولیتی برای تهیه نسخه پشتیبان از سرویس های مسدود شده را ندارد.

فصل پانزدهم: ضوابط مالی و پرداخت ها

۱۵.۱ نحوه پرداخت در ناحیه کاربری درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.

۱۵.۲ خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی و یا در وجه حسابهای اعلام شده در سایت بپردازد. در صورت هر گونه نقص در پرداخت، شرکت حق دارد ضمن تعلیق سرویس، خسارات وارده بر شرکت را نیز طلب نماید.

۱۵.۳ خریدار موظف است، پس از پرداخت هزینه تمدید یا ثبت سرویس، یا افزایش اعتبار، اطلاع رسانی لازم به شرکت و پیگیری نماید. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص پرداخت بدون اطلاع رسانی کاربران برای تمدید سرویس ها ندارد. مسئولیت انقضای دامنه یا از دست رفتن آن، حتی اگر پرداختی صورت گرفته ولی به شرکت اطلاع رسانی نشده باشد، به عهده خریدار خواهد بود. این اطلاع رسانی فقط از طریق بخش پشتیبانی مستند است.

۱۵.۴ شرکت، حق تامین و وصول کلیه مطالبات و جرائم ، سود تاخیر در پرداخت و سایر هزینه های خود از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویس ها و اعتبارات خریدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتی که خریدار فورا به اخطار اعلام شده از سوی شرکت توجه ننماید حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید. لازم به ذکر است مدت قطعی سرویس ناشی ازعدم پرداخت مطالبات شرکت به مدت سرویس دهی افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیت های ناشی از این نوع قطع سرویس برعهده خریدار میباشد.

۱۵.۵ خریدار باید در هنگام سفارش سرویس مورد نظر خود دقت کافی را به عمل آورد زیرا پس از اتمام مراحل خرید و ثبت نهایی سرویس ،امکان لغو سرویس وجود ندارد و هزینه ای مسترد نمی گردد. همچنین هزینه پرداخت شده بابت تمدید سرویس خریداری شده بازگشت داده نخواهد شد.

۱۵.۵ خریدار باید در هنگام سفارش سرویس مورد نظر خود دقت کافی را به عمل آورد زیرا پس از اتمام مراحل خرید و ثبت نهایی سرویس ،امکان لغو سرویس وجود ندارد و هزینه ای مسترد نمی گردد. همچنین هزینه پرداخت شده بابت تمدید سرویس خریداری شده بازگشت داده نخواهد شد.

۱۵.۶ سرویس های میزبانی وب و سرور مجازی تا ۷ روز پس از خرید دارای ضمانت بازگشت وجه درصورت وجود مشکل فنی می باشند. وجود مشکل فنی که شرکت قادر به رفع آن نباشد. (غیر از اینکه ماژولی در اسکریپت مورد استفاده قرار گرفته باشد که به دلایلی بر روی سرور فعال نباشد). خریدار باید در این زمان تمامی موارد را چک کند و درصورت وجود مشکل به شرکت اطلاع دهد.

۱۵.۷ گارانتی بازگشت هزینه شامل دامنه، آی پی، لایسنس، سرور اختصاصی و سرور مجازی، گواهینامه SSL و مبالغ دریافت شده بابت نصب و کانفیگ سرویس و انجام کارهای فنی نمی گردد.

۱۵.۸ فاکتور های تمدید سرور های اختصاصی، لایسنس ها، آی پی ها می بایست ۲ روز قبل از سررسید پرداخت گردند. در غیر این صورت سرویس بعنوان کنسلی محسوب شده و در صورت وقوع اختلال در عملکرد سرویس، شرکت هیچ تعهدی نسبت به این موضوع نخواهد داشت. همچنین خریدار باید قبل از پرداخت با بخش فروش تماس حاصل فرماید و قیمت بروز را دریافت کند (به دلیل نواسانات ارز). در غیر این صورت بعد از پرداخت فاکتور مابه التفاوت قیمت فاکتور شده با قیمت جدید فاکتور خواهد شد که خریدار موظف به پرداخت می باشد. همچنین درصورت عدم استعلام قیمت جدید و پرداخت با تعرفه بیشتر (بدلیل نوسانات ارزی)، شرکت هیچگونه مسئولیتی نداشته و هیچ هزینه ای بازگشت داده نخواهد شد.

۱۵.۹ مبالغی که بابت افزایش اعتبار حساب مشتری در ناحیه کاربری واریز می شود قابل استرداد نمی باشد و مشتری می تواند از آن اعتبار جهت خرید سرویس استفاده کند. همچنین بازگشت هزینه سرویس هایی که از اعتبار حساب کاربری مشتری خریده شده باشد، تنها به اعتبار حساب کاربری خریدار برگشت داده می شود.

۱۵.۱۰ طبق قوانین مبارزه با پول شویی، استرداد وجه تنها به حساب بانکی به نام خریدار (نام درج شده در ناحیه کاربری) انجام می شود. درصورت عدم تطبیق نام خریدار با نام حساب بانکی اعلام شده توسط خریدار، مبلغ به اعتبار حساب کاربری خریدار اضافه می گردد.

۱۵.۱۱ شرکت حق کسر کارمزد از مبلغ قابل استرداد بابت اقدامات و کارمزدهای بانکی در جهت بازگشت هزینه سرویس را برای خود محفوظ می دارد.

۱۵.۱۲ در صورتی که شرکت تشخیص دهد هر یک از سرویس ها و یا کالای خریداری شده یک خریدار در زمان تحویل، با حجم بیشتر و یا با امکانات بهتر و یا زمان طولانی تر و یا هر مورد هزینه بر بالاتری از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وی قرار گرفته و یا به هر دلیل خریدار به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر و یا زمان طولانی تر دست پیدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به التفاوت تعرفه ای آن را از خریدار دریافت نماید. پرداخت این هزینه برای خریدار اجباری می باشد و شرکت حق استیفای طلب خود را از نحوه دریافت بدهی های خریدار خواهد داشت.

۱۵.۱۳ شرکت با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویس ها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر شرکت) کسر نماید.

۱۵.۱۴ در صورتی که سرویس خریدار بدلیل نقض قوانین و دلایل فصل هفتم این قرارداد مسدود شود، هیچگونه حق درخواست استرداد وجهی به خریدار تعلق نمی گیرد.

۱۵.۱۵ شرکت حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویس های دامنه میزبانی و امثالهم را خواهد داشت.

۱۵.۱۶ شرکت حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت.

۱۵.۱۷ در برخی موارد، فاکتور توسط سیستم رند خواهد شد. لذا ممکن است حدود ۱ تومان (۱۰ ریال) خطا نسبت به محاسبه هزینه اصلی در مبلغ دریافتی از مشتری و برگشت هزینه به مشتری و یا برگشت هزینه به اعتبار حساب کاربری مشتری وجود داشته باشد.

۱۵.۱۸ در برخی موارد، عدد کوچک مبلغ در صورتحساب نمایش داده نخواهد شد اما هنگام پرداخت از مشتری دریافت خواهد شد. برای مثال، مبلغ واقعی سفارش ۱۵,۲۰۰.۱ تومان (۱۵۲,۰۰۱ ریال) است، اما مبلغ نمایش داده شده در صورتحساب ۱۵,۲۰۰ تومان می باشد. این عدد کوچک در صورتحساب نمایش داده نمی شود اما در درگاه پرداخت بانک ممکن است بصورت ریالی قابل رویت و پرداخت باشد.
همچنین این عدد مشمول بند ۱۵.۱۷ نیز خواهد شد. برای مثال، مبلغ واقعی سفارش ۱۵,۲۰۰.۴۹ تومان است (در صورتحساب ۱۵,۲۰۰ تومان نمایش داده می شود)، اما مبلغ قابل پرداخت در درگاه بانک ۱۵,۲۰۰.۵ تومان (۱۵۲,۰۰۵ ریال) خواهد بود. لذا مشتری به مبلغ قابل پرداخت در درگاه بانک توجه کند.

فصل شانزدهم: فورس ماژور

۱۶.۱ شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیت های دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی شرکت تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد را می نماید. بروز هر یک از موارد فورس ماژور موجب تخطی خریداران از شرایط خدمات نخواهد شد. در صورت تحقق شرایط فورس ماژور شرکت حق عدم سرویس دهی تا رفع موارد خواهد داشت. تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

فصل هفدهم: انقضاء و تمدید خدمات

۱۷.۱ تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود. همچنین شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا را نخواهد داشت.

فصل هجدهم: پذیرش مواد توافقنامه و شرایط استفاده از سرویس

۱۸.۱ با پرداخت مبلغ سرویس و یا عضویت در وبسایت شرکت، خریدار مواد توافقنامه و ضوابط شرکت را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.

۱۸.۲ عدم اجرای بخشی از ضوابط و مواد توافقنامه شرکت نسبت به خریدار یا دیگران به منزله سلب حق اجرای مواد توافقنامه از شرکت نمی باشد.

فصل نوزدهم: حفاظت اطلاعات

۱۹.۱ شرکت در قبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده و ارائه به اشخاص ثالث و یا سوء استفاده را ندارد و تنها در صورت دریافت حکم قضایی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضایی قرار خواهد داد.
اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دلیل قابل رویت بودن برای عموم از این قاعده مستثنی می باشد. برای ثبت دامنه، امکان ارسال مشخصات پروفایل مشتری به ریجستار دامنه و یا واسط ریجستار وجود دارد. همچنین امکان ارسال مشخصات پروفایل مشتری به درگاه پرداخت بانک/واسط درگاه/PayPal جهت ثبت در تراکنش ها وجود دارد.

فصل بیستم: خسارت و رفع مسئولیت

۲۰.۱ خدمات شرکت به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و … ارائه نمی شود. همه ضمانت های کتبی و شفاهی در مورد سرویس های شرکت که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند. شرکت هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. شرکت تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) نخواهد بود.

۲۰.۲ سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویس ها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.

۲۰.۳ درصورت وجود محدودیت (مانند مسدود بودن برخی پروتکل ها) در ارتباطات اینترنت کشور و یا وجود محدودیت و مشکل در سرویس دهندگان اینترنت (ISP)، شرکت هیچگونه مسئولیتی در رفع مشکل نداشته و سرویس جایگزین ارائه نخواهد شد. همچنین شرکت هیچگونه مسئولیتی در مسدود شدن ارتباطات سرویس و IP در داخل کشور  ندارد. (مانند: محدود شدن ارتباط توسط زیرساخت کشور بدلیل دور زدن پالایش (فیلترینگ) کشوری توسط مشتری)

های دیتا

شرکت میزبان داده رهام با نام تجاری “های دیتا” از فروردین سال ۱۳۹۳ در زمینه هاستینگ درحال فعالیت است. تلاش ما بر این بوده تا با ارائه بهترین سرویس ها از دیتاسنترهای مطرح جهان و با پشتیبانی حرفه ای، در هر لحظه کنار شما باشیم!

نمادهای اعتماد

© ۱۳۹۳ – ۱۴۰۰. تمامی حقوق متعلق به های دیتا می باشد و هرگونه کپی برداری از وبسایت پیگرد قانونی دارد.