هاست سی پنل پربازدید (منابع کم)

رم: 2 گیگابایت | پردازش در لحظه: 100 عدد | ورودی، خروجی: 2048KB/S

LCH 5GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
LCH 6GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
LCH 7GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 7 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
LCH 8GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
LCH 9GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 9 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
LCH 10GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل