نمایندگی هاست سی پنل حرفه ای

NCHR 5GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCHR 10GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCHR 15GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCHR 20GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCHR 50GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل