سرور مجازی SSD آلمان - KVM

هارد پرسرعت SSD | رم های سری جدید DDR4 | منابع اختصاصی | پنل مدیریت کامل

DE-SSD-1GB

دارای پنل مدیریت

 • 1 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 1 گیگابایت DDR4 رم
 • 30GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE-SSD-2GB

دارای پنل مدیریت

 • 1 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 45GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE-SSD-3GB

دارای پنل مدیریت

 • 2 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 3 گیگابایت DDR4 رم
 • 60GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE-SSD-4GB

دارای پنل مدیریت

 • 2 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 75GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE-SSD-5GB

دارای پنل مدیریت

 • 3 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 5 گیگابایت DDR4 رم
 • 90GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE-SSD-6GB

دارای پنل مدیریت

 • 3 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 6 گیگابایت DDR4 رم
 • 105GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE-SSD-8GB

دارای پنل مدیریت

 • 3 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 135GB SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل