ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور براساس طبقه بندی

دامنه
هزینه ثبت
انتقال
تمدید
.ir
4,700 تومان
1 سال
4,700 تومان
1 سال
4,700 تومان
1 سال
.com
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.net
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
.pro
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.org
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
.win
102,000 تومان
1 سال
102,000 تومان
1 سال
102,000 تومان
1 سال
.biz
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.co
98,000 تومان
1 سال
98,000 تومان
1 سال
98,000 تومان
1 سال
.in
34,000 تومان
1 سال
34,000 تومان
1 سال
34,000 تومان
1 سال
.xyz
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.me
81,000 تومان
1 سال
81,000 تومان
1 سال
81,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains