ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
4,700 تومان
1 سال
14,000 تومان
5 سال
4,700 تومان
1 سال
.com
63,000 تومان
1 سال
63,000 تومان
1 سال
63,000 تومان
1 سال
.net
73,000 تومان
1 سال
73,000 تومان
1 سال
73,000 تومان
1 سال
.pro
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.org
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
.win
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.biz
73,000 تومان
1 سال
73,000 تومان
1 سال
73,000 تومان
1 سال
.co
146,000 تومان
1 سال
146,000 تومان
1 سال
146,000 تومان
1 سال
.in
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.xyz
57,000 تومان
1 سال
57,000 تومان
1 سال
57,000 تومان
1 سال
.me
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains