ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
4,700 تومان
1 سال
14,000 تومان
5 سال
4,700 تومان
1 سال
.com
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.net
136,000 تومان
1 سال
136,000 تومان
1 سال
136,000 تومان
1 سال
.pro
138,000 تومان
1 سال
138,000 تومان
1 سال
138,000 تومان
1 سال
.org
138,000 تومان
1 سال
138,000 تومان
1 سال
138,000 تومان
1 سال
.win
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.biz
138,000 تومان
1 سال
138,000 تومان
1 سال
138,000 تومان
1 سال
.co
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
.in
77,000 تومان
1 سال
77,000 تومان
1 سال
77,000 تومان
1 سال
.xyz
74,500 تومان
1 سال
74,500 تومان
1 سال
74,500 تومان
1 سال
.me
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.pw
93,000 تومان
1 سال
93,000 تومان
1 سال
93,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains