هاست سی پنل حرفه ای

NCH 512MB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCH 1GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCH 2GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCH 3GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCH 4GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCH 5GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCH 10GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCH 15GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCH 20GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
NCH 25GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 25 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل